TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

  • Ngày 04/9/2019, Lễ trồng cây Vườn Dược liệu diễn ra tại khuôn viên Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang. Đây là công trình của Khoa Y Dược (bộ môn Dược) cùng sự hỗ trợ của Đoàn - Hội khoa và Sinh viên trong Khoa. Trong tương lai, sinh viên của khoa sẽ được thực hành nhận biết dược liệu ngay tại trường.

  • Mỗi ngành nghề có vai trò, vị trí khác nhau trong xã hội, nhưng ngành nào cũng đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp, lương tâm trách nhiệm đối với nghề. Với nghề Y, y đức lại càng quan trọng. Năm 2018, sinh viên Khoa Y Dược Trường ĐH Văn Lang bắt đầu học môn Tâm lý Y học - đạo đức nghề nghiệp từ năm thứ nhất.