TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Phòng Đào tạo Sau đại học

Thành lập

Phòng Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Đào tạo

 1. Ngành Quản trị kinh doanh (1,5 năm)
 2. Ngành Tài chính Ngân hàng (1.5 năm)
 3. Ngành Kinh doanh thương mại (1,5 năm)
 4. Ngành Kỹ thuật môi trường (2 năm)
 5. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (2 năm)
 6. Ngành Công nghệ sinh học (1,5 năm)
 7. Ngành Kiến trúc (1,5 năm).

Chức năng

Tham mưu và giúp ban lãnh đạo Nhà trường về tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học tại Nhà trường theo Quy chế về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật hiện hành khác.

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và ban lãnh đạo Nhà trường về quản lý chất lượng đào tạo sau đại học, phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

Các nhiệm vụ cụ thể:

 • Phối hợp với các khoa đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng sau đại học,…) cho các chuyên ngành đào tạo.
 • Phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng ban chức năng đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học hàng năm của Trường.
 • Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo sau đại học.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Kết hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh sau đại học.
 • Thực hiện việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý các lớp bồi dưỡng sau đại học.
 • Phối hợp với các khoa lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu, bố trí giảng viên, tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp sau đại học của Trường.
 • Chủ trì việc soạn thảo quy định tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường.
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng khác của Trường theo dõi và giám sát việc thực hiện quy định tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường.
 • Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ sau đại học.
 • Phối hợp với khoa chuyên ngành xét duyệt học viên đủ điều kiện được nhận đề tài, được bảo vệ luận văn thạc sĩ; trình Ban Giám hiệu ra quyết định giao đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; trình Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận học viên tốt nghiệp cao học.
 • Lập hồ sơ cấp bằng thạc sĩ; tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng thạc sĩ do Trường đào tạo.
 • Trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định những trường hợp bảo lưu kết quả tuyển sinh, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa đào tạo, ngừng học, tiếp tục học, gia hạn thời gian học tập, cho thôi học theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Văn Lang và theo quy định của Luật Giáo dục đại học.
 • Thực hiện các công việc học vụ nghiên cứu sinh: tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký môn học; trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận giảng viên hướng dẫn và đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh, quyết định về chuyên đề tiến sĩ; cấp bảng điểm môn học; chứng nhận hoàn thành khóa học.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa và cấp trường; thực hiện các thủ tục liên quan đến phản biện độc lập luận án tiến sĩ, tổ chức hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường; trình Hiệu trưởng xem xét quyết định việc chuyển cơ sở đào tạo, điều chỉnh, thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ, bổ sung hoặc thay đổi giảng viên hướng dẫn, gia hạn học tập, bảo vệ luận án tiến sĩ sau khi hết thời gian đào tạo, trả nghiên cứu sinh về cơ quan hoặc địa phương.
 • Phối hợp với các đơn vị đề xuất điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học viên sau đại học và nghiên cứu sinh.
 • Phối hợp với bộ phận quản lý khoa học hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học của học viên vao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ.
 • Đề xuất với Hội đồng Quản trị chính sách sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo sau đại học.
 • Quản lý hồ sơ gốc và danh sách học viên các hệ đào tạo sau đại học.
 • Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của Trường.

Nhân sự

1. PGS. TS. Lê Hữu Sơn, Trưởng phòng

2. TS. Trần Anh Minh, Phó Trưởng phòng

3. ThS. Trần Thị Quyên, Nhân viên

4. CN. Trần Thị Thanh Thủy, Nhân viên

5. CN. Trương Anh Tuấn, Nhân viên

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: E101, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3843 2478

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn


Tin khác

Trường Đại học Văn Lang

Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: P. Tổng hợp: 028. 3836 7933 -  P. Tuyển sinh: 028. 3837 4596

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh >>Xem thêm

facebook icon linkedIn icon twitter icon zalo icon youtube icon

vn flag  vn flag