TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Các Phòng chức năng, Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Văn phòng: 103B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38369640 – 028. 38364954

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Đào tạo Sau đại học

Văn phòng: E101, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38432478

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo 

Văn phòng: 201C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38373620

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ktdbcl.vanlanguni.edu.vn/


Phòng Hợp tác  Quốc tế & Nghiên cứu khoa học

Văn phòng: 204A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38372794

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Phòng Tổng hợp

Văn phòng: 101A, 203B, 205B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38067933 - 38361412

Email: p,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 Phòng Kế toán

Văn phòng: 105B – 106B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38368932

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 Phòng Công tác Sinh viên 

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 39207867

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Phòng Tuyển sinh 

Văn phòng: 104B, 102C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38374596 - 028. 38373741

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thư viện

Văn phòng: 104B – Tầng trệt, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

                   C201, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38369839 – 028. 35160679

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 Phòng Công nghệ thông tin 

Văn phòng: 702A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028. 39208783

                    C204 – C304, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028. 35162392

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Phòng Quản lý & Khai thác Cơ sở vật chất

Văn phòng: 501C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 28285174

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Truyền thông

Văn phòng:  Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35162397

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Hành chính - Thanh tra - Pháp chế

Văn phòng: E103 – E106, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35162391 – 028. 35162512

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Phục vụ & Dịch vụ

Văn phòng: E103 – C106, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35162391 – 028. 35162512

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tạp chí Khoa học & Giáo dục

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: ...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Văn phòng: ....

Điện thoại: 028. ...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Các tổ chức chính trị, đoàn thể

Đảng bộ

Chi bộ đảng Trường Đại học Văn Lang được thành lập vào tháng 4/1997 với 6 đảng viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của Trường.

  • Tháng 10 năm 2000, chi bộ được nâng cấp thành đảng bộ, gồm 38 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ cơ sở.
  • Tháng 01 năm 2003, đảng bộ gồm 49 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
  • Tháng 3 năm 2008, đảng bộ có 70 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
  • Tháng 01/2017, đảng bộ có 92 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
  • Tổ chức Đảng tại Trường Đại học Văn Lang là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nuwocs; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong Trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
  • Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy phối hợp chặt chữ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu; lãnh đạo sát sâu công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để xây dựng, phát triển Trường.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 206A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh


Công đoàn

  • Tháng 02/1996, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường lâm thời gồm 5 thành viên.
  • Tháng 6/1998, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 1 (1998 – 2000) của Trường được tổ chức.
  • Công đoàn Trường Đại học Văn Lang cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập để xây dựng, phát triển Trường. Đồng thời, Công đoàn Trường là tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động trong Trường.
  • Tháng 01/2017, Công đoàn Trường có 495 công đoàn viên tham gia sinh hoạt.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 207B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38372371 - 0913885244 (Cô Hằng)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Đoàn Thanh niên

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38374629


Hội Sinh viên

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38374629


Trường Đại học Văn Lang

Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: P. Tổng hợp: 028. 3836 7933 -  P. Tuyển sinh: 028. 3837 4596

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh >>Xem thêm

facebook icon linkedIn icon twitter icon zalo icon youtube icon

vn flag  vn flag