TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Phòng Truyền thông

Thành lập

Phòng Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ/VLC-HĐQT, ngày 19/5/2017.

Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên; tồ chức và triển khai truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài chuyên nghiệp và hiện đại; và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đổc Công ty.

Nhiệm vụ

Xây dựng và quảng bá thương hiệu
 • Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu, chiến lược truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm xây dựng hình ảnh của Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên trên các phương tiện truyền thông đại chúng trình Tổng giám đốc phê duyệt;
 • Hoàn thiện và tổ chức truyền thông nội bộ chuyên nghiệp và hiện đại;
 • Quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của toàn Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên;
 • Thiết lập, quản lý, cập nhật và lưu trữ hệ thống dữ liệu truyền thông của toàn Công ty;
 • Tồ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của toàn Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên; chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền;
 • Tồ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của toàn Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên trên mạng truyền thông nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng;
 • Xây dựng, hoàn thiện và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, websites tiếng Việt và tiếng Anh cho toàn công ty; hỗ trợ Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên xây dựng và hoàn thiện websites tiếng Việt và tiếng Anh;
  Phát triền và quản lý mổi quan hệ với: các Bộ/Ngành, vùng, địa phương; các tổ chức, cá nhân; các cơ quan truyền thông; cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp,...;
Tổ chức sự kiện
 • Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, xã hội được dư luận quan tâm;
 • Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động nổi bật của Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên;
 • Hỗ trợ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên nhằm tăng cường hoạt động quan hệ doanh nghiệp;
 • Phối hợp Ban liên lạc cựu sinh viên của Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động đối với cựu sinh viên.
 • Phối hợp với các Đơn vị quản lý đào tạo truyền thông công tác tuyển sinh, tổ chức lễ khai giảng, tốt nghiệp các khóa học theo sự phân công của Ban Tồng giám đốc Công ty; chủ trì soạn thảo các diễn văn cho các buổi họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm,
 • Quản lý và giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên; phối hợp với Phòng Tổng hợp, Phòng Công nghệ thông tin giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong và ngoài Trường;
Một số nhiệm vụ khác:
 • Thường xuyên hỗ trợ và phối hợp các Đơn vị đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài của Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên, của từng Khoa/Phòng/Ban;
 • Cập nhật những vấn đề nổi bật của Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên: hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp, mở ngành, chân dung những sinh viên/cựu sinh viên thành công,
 • Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của Công ty, Trường Đại học Văn Lang và các Đơn vị thành viên;
 • Quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được Công ty giao;
 • Hỗ trợ và phối hợp với Trường Đại học Văn Lang và các Đon vị thành viên thực hiện các công việc phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty;
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình trạng hoạt động Công nghệ thông tin và các công việc liên quan đến các nhiệm vụ nêu trên cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Thông tin liên hệ

Văn phòng:  Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3516 2397

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

UTS logo final 1

Trường Đại học Văn Lang

Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: P. Tổng hợp: 028. 3836 7933
                  P. Tuyển sinh: 028. 3837 4596

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở 3:  80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh >>Xem thêm

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag