TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Going for the Gold

 

Tác giả:    Barry Newstead, Amy Saxton and Susan J. Colby

Xuất bản:     Secrets of successful schools

Số phát hành:     2008

Mô tả vật lý:     7tr.

Dạng tài liệu:     Báo

Nguồn gốc:    Secrets of successful schools

Ngôn ngữ:     Eng

Tài liệu:     Xem toàn văn

Tóm tắt nội dung: Public school leaders throughout the United States are approaching consensus about what it takes to educate all students well: more class time, smaller schools, a college preparatory curriculum, instructional coaching for teachers, and utilization of data to understand student needs. Yet results on the ground vary dramatically and remain, in large part, disappointing. Public school leaders throughout the United States are approaching consensus about what it takes to educate all students well: more class time, smaller schools, a college preparatory curriculum, instructional coaching for teachers, and utilization of data to understand student needs. Yet results on the ground vary dramatically and remain, in large part, disappointing.


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag