TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Make It legendary

 

Make It legendary

Tác giả:     Dat Tien

Xuất bản:     The Saigon Times Weekly. VN

Số phát hành:     No. 11 08, 8/3/2008

Mô tả vật lý:     2tr.

Dạng tài liệu:     Báo

Nguồn gốc:     The Saigon Time Weekly

Ngôn ngữ:     Eng

Tài liệu:     Xem toàn văn

Tóm tắt nội dung: From relative obscurity, Phu Quoc has become one of the greatest attractions of Vietnam, thanks to the efforts of Saigon-Phu Quoc Resort & Spa, along with improvements by local authorities.


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag