TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Nghiên cứu tầm soát, khuếch đại và giải trình tự vùng gene tạo hương AAT của Lan Vanda

 

Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Hồng Oanh, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Hoàng Nhi, Nguyễn Văn Vạn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Hoàng Dũng

Năm thực hiện: 2013

Mô tả vật lý: 54 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nội dung chi tiết: Toàn văn

Tóm tắt nội dung: Trong những năm gần đây kinh tế nƣớc ta dần dần đi lên để hội nhập vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Hiện nay với nhiều mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu nhƣ: cà phê, tiêu, điều, cao su, gạo… sản xuất nông nghiệp đã đóng góp một phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, cùng với những thành tựu to lớn đạt đƣợc trong sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất hoa lan cũng có những bƣớc tiến đáng kể.Trong những năm gần đây kinh tế nƣớc ta dần dần đi lên để hội nhập vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Hiện nay với nhiều mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu nhƣ: cà phê, tiêu, điều, cao su, gạo… sản xuất nông nghiệp đã đóng góp một phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, cùng với những thành tựu to lớn đạt đƣợc trong sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất hoa lan cũng có những bƣớc tiến đáng kể.


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag