TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

A positive move

 

Tác giả:     Quế Anh

Xuất bản:     The Saigon Times Weekly. VN

Số phát hành:     No. 12 08, 15/3/2008

Mô tả vật lý:     2tr.

Dạng tài liệu:     Báo

Nguồn gốc:     The Saigon Time Weekly

Ngôn ngữ:     Eng

Tài liệu:     Xem toàn văn

Tóm tắt nội dung: The export turnover reached US$3.8 billion in February, raising that of the first two months to over US$8.7 billion, up 29.2% year-on-year. The import expenditure in February reached US$5.8 billion, raising the figure of the first two months to nearly US$13 billion, up 63.7% year-on-year.

 

Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

vn flag  vn flag