TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

New economic theory: I shop, therefore, I'm confused

 

Tác giả:     Debra D Bass

Xuất bản:     McClatchy - Tribune News Service. Washington

Số phát hành:     7/4/2009

Mô tả vật lý:     3tr.

Dạng tài liệu:     Báo

Nguồn gốc:     Proquest

Ngôn ngữ:     Eng

Tài liệu:     Xem toàn văn

Tóm tắt nội dung: We know that in an ideal world everyone would pay off their credit cards monthly and financial institutions would be satisfied reaping modest profits from user fees and loans to purchase real estate, automobiles and the occasional extravagance. If everyone cuts back sharply, we would be doomed, he admitted. [...] he noted, there are people who don't need to cut back.


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag