TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Future markets

 

Tác giả:     Philip Kotler
Xuất bản:     Executive Excellence;
Số phát hành:     2/2000
Mô tả vật lý:     1tr.
Dạng tài liệu:     Báo
Nguồn gốc:     Proquest
Ngôn ngữ:     Eng
Tài liệu:     Xem toàn văn

Tóm tắt nội dung:
In the future, marketers will target niches. In niches there are riches. By serving a niche well, we can earn a high margin.


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag