TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Financial features of dividend-paying firms in the hospitality industry: A logostic regression analysis

 

Tác giả:     Hyunjoon Kim, Zheng Gu

Xuất bản:     South Korea

Số phát hành:     2008

Mô tả vật lý:     8tr.

Dạng tài liệu:     Báo

Nguồn gốc:     Scient Direct

Ngôn ngữ:     Eng

Tài liệu:     Xem toàn văn

Tóm tắt nội dung: The purpose of this study was to identify the financial features that distinguish dividend-paying firms from non-dividend-paying companies in the U.S. hospitality industry. The logistic regression model shows that firm size and profitability are significant drivers of dividend payout, whereas investment opportunities deter dividend payout. In the U.S. hospitality industry, larger hospitality firms with higher profitability but fewer investment opportunities are more likely to pay out dividends to their shareholders.  


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag