TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Lý thuyết mới về chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao

 

Tác giả:     N.L.H.

Xuất bản:    

Số phát hành:     9/2008

Mô tả vật lý:     1tr.

Dạng tài liệu:     Bài trích tạp chí

Nguồn gốc:     2008/Số 9/Thành tựu mới - công nghệ mới - sản phẩm

Ngôn ngữ:     Vie

Tài liệu:     Xem toàn văn

Tóm tắt nội dung: Các nhà vật lý thuộc Đại học Rice và Rutgers đã công bố lý thuyết mới giải thích một số thuộc tính từ tính và điện tử phức tạp của hợp chất sắt “pnictides”. Trong một loạt phát minh đáng chú ý đầu năm nay, pnictides cho thấy tính siêu dẫn ở nhiệt độ tương đối cao. Các phát minh gây sửng sốt này đã tạo ra nhiều thú vị về vật lý chất ngưng tụ, đưa đến sự hiểu biết tốt hơn và các kết quả gây ngạc nhiên.

 

Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

vlsg uts

Trường Đại học Văn Lang

vn flag  vn flag