TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Quy định mới về Chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 23, Khóa 24

(P. Tuyển sinh Văn Lang, 31/8/2018) Ngày 13/8/2018, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang ban hành Quyết định số 573/ĐHVL-ĐT quy định về giảng dạy Tiếng Anh và Chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 24, bậc đại học hệ chính quy. Theo đó, Quyết định này cũng dẫn đến những sửa đổi, bổ sung cho Quy định về giảng dạy Tiếng Anh và Chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 23. 

Chuẩn trình độ Tiếng Anh của sinh viên khi ra Trường là năng lực sử dụng Tiếng Anh của sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của ngành, bao gồm kỹ năng sử dụng Tiếng Anh tổng quát đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và đạt kỹ năng sử dụng Tiếng Anh chuyên môn theo quy định tại Thông tư 7 (quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo).

Quy định về chương trình và khối lượng giảng dạy Anh văn tổng quát         

Chương trình giảng dạy Anh văn tổng quát được áp dụng thống nhất cho tất cả các ngành không chuyên Ngôn ngữ Anh trong toàn Trường (trừ ngành có quy định riêng về chương trình giảng dạy Tiếng Anh và chuản trình độ Tiếng Anh đã được Hiệu trưởng phê duyệt).

Tổng khối lượng Anh văn tổng quát đối với mỗi ngành/ khóa học là 12 tín chỉ (mỗi học phần tính 3 tín chỉ, gồm: Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 4).DH van lang qd chuan trinh do 1

Trường ĐH Văn Lang thống nhất sử dụng giáo trình JETSTREAM của Nhà xuất bản Hebling Languages để tổ chức giảng dạy chương trình Anh văn tổng quát. Sinh viên sử dụng sách gốc để học tập, giáo trình do Thư viện cung cấp chuyển về các Khoa.

Sáng 27/8/2018, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Tập huấn sử dụng giáo trình JETSTREAM để chuẩn bị giảng dạy trong năm học mới 2018 – 2019. (Link: http://www.vanlanguni.edu.vn/tin-tuc-size-bar/1387-tap-huan-su-dung-giao-trinh-tieng-anh-jet-stream-chuan-bi-dao-tao-khoa-24)

Quy định về Chuẩn trình độ Tiếng Anh      

Sinh viên được công nhận đạt Chuẩn trình độ Tiếng Anh khi có điểm mỗi học phần Anh văn tổng quát đạt từ 5.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và có chứng chỉ Anh văn đạt trình độ B1 (bậc 3) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hoặc tương đương theo quy đổi sau:

DH van lang qd chuan trinh do 2

Sinh viên đạt Chuẩn trình độ Tiếng Anh mới được nhận Bằng tốt nghiệp.

 

Kiểm tra trình độ Anh văn tổng quát đầu khóa học      

DH van lang qd chuan trinh do 3

Trước khi chính thức học chương trình đào tạo của học kỳ 1, tân sinh viên tham dự kỳ kiểm tra trình độ Anh văn tổng quát đầu khóa học. Kết quả kiểm tra là căn cứ để sinh viên đăng ký học theo từng cấp độ tương ứng.

  • * Sinh viên có điểm kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được đăng ký học 1 trong các lớp tương ứng với từng cấp độ.
  • * Sinh viên có điểm kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc không dự kiểm tra Anh văn tổng quát đầu khóa sẽ học lớp dự bị Tiếng Anh do Trường tổ chức trước khi được công nhận đủ trình độ học Anh văn 1.

Sinh viên được miễn học học phần Anh văn tổng quát ở cấp độ nào sẽ được chuyển điểm từ kết quả kiểm tra Anh văn tổng quát đầu khóa vào học phần tương ứng với cấp độ đó. Sinh viên được chuyển điểm học phần nào sẽ được Nhà trường trả lại học phí học phần đó, sau khi đã trừ lệ phí chuyển điểm.

Sau tuần học thứ nhất, nếu không theo kịp chương trình, sinh viên có thể yêu cầu chuyển xuống học ở cấp độ thấp hơn. Thời gian gửi đơn yêu cầu là 3 ngày (kể từ ngày kết thúc tuần học thứ nhất). Khoa tiếp nhận yêu cầu của sinh viên và gửi đơn về Phòng Đào tạo trước khi kết thúc tuần thứ 2 của học kỳ.


Sinh viên Khóa 24 các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) sẽ tham gia kỳ kiểm tra Anh văn tổng quát đầu khóa từ ngày 04 – 08/9/2018, tại các phòng máy Cơ sở 1 và Cơ sở 3. Sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính, thời gian mỗi ca thi là 40 phút.

Nhà trường đã gửi thông báo lịch thi, phòng thi đến email cá nhân mỗi sinh viên. Các bạn có thể xem danh sách cụ thể mỗi phòng thi tại Cổng thông tin đào tạo của Trường: http://online.vanlanguni.edu.vn.

Chúc các bạn đạt kết quả kiểm tra như mong muốn nhé!

Bích Phương
Nguồn: Phòng Đào tạo 


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag