TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Thông báo (V/v nghỉ tránh bão số 16)

Thực hiện Công điện số 7924/CĐ-UBND ngày 24/12/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho sinh viên, học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16, trường Đại học Văn Lang thông báo:

  1. Giảng viên, sinh viên, học viên được nghỉ kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26/12/2017. Lịch học, thi bù cho thời gian nghỉ ngày sẽ được thông báo sau.
  2. Cán bộ, nhân viên các đơn vị vẫn làm việc bình thường. Riêng với các khoa, Trưởng khoa bố trí cán bộ, nhân viên làm việc phù hợp với tình hình hoạt động tại khoa trong khi giảng viên, sinh viên, học viên được nghỉ.

Yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này.

Xem file thông báo dạng pdf

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

VÕ VĂN TUẤN


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag