TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Ban Giám hiệu

 hieu truong tran thi my dieu

PGS. TS. TRẦN THỊ MỸ DIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Trường Đại học Văn Lang về các hoạt động của Nhà trường;
 Điều hành công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng đào tạo;
 Điều hành công tác Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học;
 Trực tiếp điều hành công tác phát triển các chương trình đào tạo quốc tế;
 Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Trường.

                   

 

 hieu pho vo van tuan
 ThS. VÕ VĂN TUẤN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3

Phụ trách công tác Kế toán theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng trường;
Chỉ đạo công tác Tuyển sinh;
Chỉ đạo công tác Sinh viên;
 Chỉ đạo công tác hành chính & quản trị nguồn nhân lực
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường.  

 

 thay Ang

PGS. TS. NGUYỄN VĂN ÁNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3

Chỉ đạo công tác Đào tạo sau đại học;
Trực tiếp điều hành Phòng Giám thị - Thanh tra - Giám sát
 Điều hành việc thành lập và mở các ngành đào tạo mới;
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường.

   

 gsts truong nguyen thanh vlu

GS. TS. TRƯƠNG NGUYỆN THÀNH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà hành chính LV, Cơ sở 3

Phó Giám đốc Ban chiến lược phát triển của Trường Đại học Văn Lang;
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng trường.

Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường ĐH Văn Lang

  • Được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ/VL-HĐQT, ngày 23/10/2015 của Hội đồng Quản trị, Trường Đại học Văn Lang.
  • Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, tại ngân hàng theo quy định.
  • Ban Quản lý hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
  • Giám đốc Ban Quản lý Dự án: TS. Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Trường.

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag