TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Khoa - Viện đào tạo

Khoa NGOẠI NGỮ

 • Trưởng Khoa: TS. Phan Thế Hưng
 • Phó trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ,
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lê Thị Ngọc Diệp
 • Văn phòng khoa: Phòng 7.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099249 - Ext: 4095 (CTSV, Giáo vụ), 4091 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/

.....................................

Khoa LUẬT

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Bùi Anh Thủy
 • Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hữu Bình
 • Văn phòng khoa: Phòng 6.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 245 - Ext: 4060 (Thư ký Khoa, CTSV), 4061 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://luat.vanlanguni.edu.vn/   

.....................................

Khoa KIẾN TRÚC

 • Trưởng Khoa: TS. KTS. Đỗ Phú Hưng
 • Phó trưởng Khoa: TS. KTS. Trần Anh Tuấn
 • Văn phòng khoa: Phòng 3.10, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099243
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://kientruc.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa XÂY DỰNG

 • Phó Trưởng Khoa, phụ trách khoa: TS. Từ Đông Xuân
 • Văn phòng khoa: Phòng P. 7.5, Toà G - Cơ sở chính , 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099255 - EXT: 4140
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://xaydung.vanlanguni.edu.vn/vi/

.....................................

Khoa MÔI TRƯỜNG

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
 • Văn phòng khoa: Phòng 6, lầu 7, Toà G - Cơ sở chính , 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099246 - EXT: 4070
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://moitruong.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

 • Quyền Trưởng Khoa:  TS. Nguyễn Hữu Hùng
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.03, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099246 - EXT: 4070
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa KỸ THUẬT AN TOÀN

 • Trưởng Khoa:  TS. Nguyễn Thúy Lan Chi 
 • Văn phòng khoa: Tòa G, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO

 • Quyền Trưởng Khoa:  TS. Võ Văn Lạc
 • Văn phòng khoa: Tòa G, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

.....................................

Khoa Y

 • Trưởng Khoa: TS. BS. Nguyễn Hùng Vĩ
 • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS.BS. Vũ Quang Huy
 • Văn phòng khoa: Phòng C.106, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa Y HỌC CỔ TRUYỀN

 • Văn phòng khoa: Phòng C.206, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DƯỢC

 • Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Hồng Hương
 • Văn phòng khoa: Phòng C.406, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa ĐIỀU DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT Y HỌC

 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lý Thị Phương Hoa
 • Văn phòng khoa: Phòng C.306, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028 71099256
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa RĂNG HÀM MẶT

 • Trưởng Khoa: TS. BS. Trần Ngọc Quảng Phi
 • Phó trưởng khoa: TS. BS. Trần Hùng Lâm
 • Phó trưởng khoa: TS. BS. Tạ Tố Trân
 • Phó trưởng khoa: ThS.BS.CKII. Nguyễn Tấn Hưng
 • Văn phòng khoa: Phòng 12.10, Tòa nhà G, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 71099294
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng Khoa: TS. Hoàng Lê Minh
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Bùi Minh Phụng
 • Phó trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đức
 • Văn phòng khoa: Phòng 7.04, Tòa nhà G, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099240 - EXT: 4010 (CTSV), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://cntt.vanlanguni.edu.vn

.....................................

 Khoa KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN VÀ MÁY TÍNH

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Hùng Tiến
 • Phó trưởng Khoa: TS. Phan Xuân Lễ
 • Văn phòng khoa: Phòng 7.03, Tòa nhà G, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099244 - EXT: 4050 (CTSV), 4051 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

 • Trưởng Khoa: ThS. HS. Phan Quân Dũng
 • Phó trưởng Khoa: TS. HS. Nguyễn Đắc Thái
 • Văn phòng khoa: Phòng 3.03, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099248 - EXT: 4080 (CTSV), 4081 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://mythuat.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - TRUYỀN THÔNG

 • Trưởng Khoa: TS. Võ Văn Tuấn
 • Phó trưởng Khoa: TS. Lý Lê Tường Minh
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.08, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099250 - Ext: 4103 (CTSV, Giáo vụ), 4105 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

 

Khoa NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG

 • Trưởng Khoa:  PGS. TS. NGƯT. Phan Thị Bích Hà
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.06, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099272 - Ext: 4190 (CTSV, Văn phòng), 4191 (Trưởng Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 • Phó trưởng Khoa: TS. Hồ Quốc Hùng
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.05, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9253 - EXT: 4130 (CTSV), 4131 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

 Khoa KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 • Trưởng Khoa: TS. Mai Bình Dương
 • Văn phòng: Phòng 5.15, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9251 - Ext: 4110 (CTSV, Giáo vụ), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn  

.....................................

 Khoa TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 • Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Tiến Hoàng
 • Phó trưởng Khoa: TS. Mai Thanh Loan
 • Văn phòng: Phòng 5.10, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9262 - Ext: 4180 
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DU LỊCH

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Minh Thành
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Hoàng Ngọc Hiển
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.09, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 241 - Ext: 4020 (CTSV, Giáo vụ), 4021 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoadulich.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa THƯƠNG MẠI

 • Trưởng Khoa: TS. Ngô Quang Trung
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Văn Thành
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.28, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 261 - Ext: 4170 (CTSV, Giáo vụ), 4171 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • Phó trưởng Khoa: TS. Trần Đức Tài,
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Hứa Thị Bạch Yến
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.24, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 252 - Ext: 4120 (CTSV, Giáo vụ), 4123 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN

 • Trưởng Khoa: TS. Hồ Tấn Phong
 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lê Thu Hằng, ThS. Phan Tấn Bình
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.11 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 242 - Ext: 4030, 4031
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..................................... 

Khoa KỸ THUẬT Ô TÔ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Hữu Sơn
 • Phó trưởng Khoa: TS. Phan Văn Đức
 • Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.14 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 258 - EXT: 4160
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. NGƯT. Phan Thị Bích Hà
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.23, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 028 71099287 (4220)

.....................................

Khoa NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

 • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Hiền
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.04, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 02871099187 (ext: 3594) 

.....................................

VIỆN SAU ĐẠI HỌC

 • Viện trưởng: TS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • Văn phòng: Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 7101 6869 - Hotline: 0965.32.10.20 hoặc 0936.651.650
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn/

.....................................

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Phan Phước Hiền
 • Văn phòng:  Phòng 2.07, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 028 7109 9237

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 • Giám đốc: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng: Lầu 1, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0931 645 130 hoặc 0931 757 104

.....................................

VIỆN NGÔN NGỮ VĂN LANG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu
 • Phó viện trưởng: ThS. Bùi Phạm Lan Phương
 • Phó viện trưởng: TS. Lương Thị Phương Nhi
 • Văn phòng: Phòng 6.08, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 02871099187 (ext: 3594) hoặc 028 7109 987 (ext:3594)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

 • Viện trưởng: Nhà báo Dương Trọng Dật
 • Văn phòng:  Phòng 2.27, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 7109 9136 (2360-2361)

.....................................

VIỆN DI SẢN VĂN LANG

 • Viện trưởng: TS. Nguyễn Đắc Tâm
 • Văn phòng: Phòng 2.19, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109.9140 (3600)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

 • Viện trưởng: TS. Ngô Minh Hùng
 • Văn phòng: Phòng 2.21, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 71098229 - ext.3342
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://inches.vlu.edu.vn/

.....................................

VIỆN TIÊN TIẾN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (STAI)

 • Viện trưởng:  PGS. TS. Phạm Thanh Phong
 • Văn phòng: Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN (IAM - TECH)

 • Viện trưởng: TS. Tô Vũ Thanh Điền
 • Văn phòng: Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN KHOA HỌC TÍNH TOÁN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

 • Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thời Trung
 • Văn phòng: Phòng A.5.13, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại: 028.710.98.259 - EXT: 3670 (Văn phòng), EXT: 3671 (Viện trưởng)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: cosari.vlu.edu.vn

.....................................

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

 • Quyền Giám đốc: TS. Trần Phương Tùng
 • Văn phòng: Phòng 5.11, Tòa nhà A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 0918490583

 

 


HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag