TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Các Phòng chức năng

Ban CHIẾN LƯỢC

 • Trưởng Ban: ThS. Bùi Phạm Lan Phương
 • Văn phòng: Lầu 4, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 7109 9140 - Ext:2390
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng ĐÀO TẠO

 • Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Cửu Đỉnh
 • Văn phòng: Phòng 1.06, Lầu 1, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099221 - EXT: 3320
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n

 Phòng ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 • Quyền Trưởng Phòng: TS. Tô Hoài Thắng
 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Trung tâm KHẢO THÍ

 • Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm: ThS. Phan Nhất Linh
 • Văn phòng: Phòng 2.05, Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 7109 9270 - EXT: 3230 - 3231 - 3232
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm KHẢO THÍ TIẾNG ANH

 • Giám đốc Trung tâm: TS. Phan Thế Hưng
 • Văn phòng: Phòng 2.01, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1
 • Điện thoại: 028.71099267
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Quyền Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Hữu Cương
 • Văn phòng: Phòng 2.17, Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 71099231 - EXT: 3362
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng HỢP TÁC QUỐC TẾ & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Trưởng Phòng: TS. Ngô Minh Hùng
 • Văn phòng: Phòng 2.22, Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099229 - EXT: 3340, 3341
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 • Trưởng Phòng: Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh
 • Văn phòng: Phòng 2.11, Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 3836.7933, 028.710.99233
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Phòng KẾ TOÁN

 • Trưởng Phòng: ThS. Cao Thị Hồng Hạnh
 • Văn phòng: Phòng 1.07, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099230 - EXT: 3350, 3351
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 • Giám đốc: ThS. Đinh Xuân Tỏa
 • Văn phòng: Phòng 1.04, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099218 - EXT: 3310, 3311
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng GIÁM THỊ - THANH TRA - GIÁM SÁT

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
 • Văn phòng: Phòng 2.07 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099235

 Phòng GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH

 • Trưởng Phòng: Bà Bùi Thị Thiện
 • Văn phòng: Phòng 2.08 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099145

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP, HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM

 • Phó Giám đốc: ThS. Ngô Cao Hoài Linh
 • Văn phòng: Phòng 2.02 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099. 224 – ext: 3560/3561
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AUTODESK VĂN LANG


Phòng TUYỂN SINH và TRUYỀN THÔNG 

 • Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Thị Mến
 • Văn phòng: Phòng 2.04 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7105 9999
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

 • Trưởng Phòng: Bà Lê Thị Minh Tâm
 • Văn phòng: Phòng 2.08 Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099014
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THƯ VIỆN

 • Giám đốc: ThS. Thái Thị Thu Thắm
 • Văn phòng: Lầu 6 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099217 - EXT: 3220, 3221
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Website: https://thuvien.vanlanguni.edu.vn/

 Phòng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Thế Vinh
 • Văn phòng: Phòng B.01, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099131 - EXT: 2220, 2221
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://isc.vanlanguni.edu.vn

TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ

 • Trưởng Phòng: PGS. TS. Lê Thị Minh Hà
 • Văn phòng: Phòng 12.02 Tòa nhà UTS, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Hotline: 0989682367
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Thời gian làm việc: buổi sáng từ 8h - 11h; buổi chiều từ 13h - 16h

Trung tâm Y TẾ

 • Giám đốc trung tâm: ThS. Đinh Xuân Tỏa
 • Văn phòng: Phòng M6 - Tòa A, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại:
  Cơ sở 1: 028. 71089199 - ext: 3315
  Cơ sở 2: 028. 35765046
  Cơ sở 3: 028. 71099218 - ext: 3313

 Phòng QUẢN LÝ VẬT CHẤT CƠ SỞ 1 & CƠ SỞ 2

 • Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Thị Hồng Hà
 • Văn phòng: Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM
 • Điện thoại:
  Cơ sở 1: 028. 71099143
  Cơ sở 2: 028.71099133

 Phòng BẢO TRÌ (BAN Quản lý Dự án Cơ sở 3)

 • Văn phòng: Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại:   028. 71099239 - EXT: 3550

 Khối DỊCH VỤ (Cơ sở 3)

 • Văn phòng: Lầu 4, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 
  Bảo vệ CS3: 028.71089199 - EXT: 2249
  Bộ phận CSVC & Bảo trì: 028. 71099139 - EXT: 2250

 Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC

 • Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế
 • Văn phòng: Phòng 2.10, Lầu 2 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099216 - EXT: 3210
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội đồng KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag