TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Quy định, văn bản về hoạt động Khoa học - Công nghệ

  1. Quy chế biên soạn tài liệu học tập (kèm theo Quyết định số 417/QĐ/VL-KHCN, ngày 29/9/2016) (tải về)
  2. Quy định về hội thảo khoa học & công nghệ (kèm theo Quyết định số 416/QĐ-VL-KHCN, ngày 29/9/2016) (tải về)
  3. Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (kèm theo Quyết định số 412/QĐ/VL-KHCN, ngày 28/9/2016) (tải về)
  4. Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường (tải về)

Các loại biểu mẫu

STT Tên biểu mẫu Chi tiết
1 Bảng đề xuất danh mục đăng ký biên soạn tài liệu Tải về
2 Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu Tải về
3 Bản đề xuất hội đồng xét duyệt biên soạn tài liệu Tải về
4 Thư mời tham gia hội đồng xét duyệt đề cương biên soạn tài liệu Tải về
5 Phiếu đánh giá đề cương tài liệu Tải về
6 Biên bản họp hội đồng xét duyệt biên soạn tài liệu Tải về
7 Bản đề xuất hội đồng nghiệm thu tài liệu Tải về
8 Thư mời tham gia hội đồng nghiệm thu tài liệu Tải về
9 Phiếu đánh giá nghiệm thu tài liệu Tải về
10 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu tài liệu Tải về
11 Phiếu đăng ký hội thảo khoa học Tải về
12 Biên bản hội thảo khoa học Tải về
13 Đơn xin đi dự hội thảo khoa học Tải về
14 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
15 Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài Tải về
16 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
17 Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
18 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
19 Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
20 Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
21 Biên bản thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
22 Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
23 Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
24 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
25 Phiếu nhận xét phản biện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
26 Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
27 Bảng tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
28 Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
29 Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về
30 Phiếu đăng ký công trình dự thi các cuộc thi có nội dung khoa học Tải về
31 Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
32 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
33 Bản đề xuất hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
34 Thư mời tham gia hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
35 Phiếu đánh giá đề cương đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
36 Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
37 Bản đề xuất hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
38 Thư mời tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
39 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
40 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường Tải về
41 Biên bản chỉnh sửa đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, cấp trường sau nghiệm thu Tải về

Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag