TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học

(VLU, 05/01/2022)Từ ngày 03 đến ngày 07/01/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Văn Lang nhằm phục vụ kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học của 4 ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học.

Ngày 03/01/2022, Trường Đại học Văn Lang vinh dự đón Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Trung tâm KĐCLGD, thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) khảo sát chính thức chương trình đào tạo đại học của 4 ngành: Quản trị Kinh doanh; Kinh doanh Thương mại; Kiến trúc và Công nghệ Sinh học.

vlu kiem dinh aThạc sĩ Đinh Tuấn Dũng – Trưởng phòng Đánh giá Chất lượng giáo dục - Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn Đánh giá ngoài, công bố Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài phục vụ Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học 4 ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Văn Lang

Thành phần Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang bao gồm:

 1. PGS. TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, giám sát Đoàn Đánh giá ngoài.
 2. PGS. TS. Bùi Duy Cam - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng Đoàn đánh giá ngoài.
 3. TS. Nguyễn Văn Ly - Kiểm định viên, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam; thành viên thường trực
 4. PGS. TS. Nguyễn Văn Uyên – Trưởng phòng Công nhận Chất lượng, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam; Thư ký Đoàn đánh giá ngoài.
 5. ThS. Đinh Tuấn Dũng - Trưởng phòng Đánh giá Chất lượng Giáo dục,Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam; Thành viên Đoàn đánh giá ngoài.
 6. TS. Nguyễn Thị Tuyết - Kiểm định viên, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam; Thành viên Đoàn đánh giá ngoài.
 7. ThS. Vũ Hoàng Điệp – Trưởng Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học  Kiến trúc Hà Nội; Thành viên Đoàn đánh giá ngoài.
 8. PGS. TS. Phạm Văn Quyết - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; Thành viên Đoàn đánh giá ngoài.
 9. GS. TS. Nguyễn Quang Dong - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Thành viên Đoàn đánh giá ngoài.
 10.  Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam; Giám sát Đoàn đánh giá ngoài.
 11.  Bà Ngô Thị Thu Thảo - Cán bộ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam; Giám sát Đoàn đánh giá ngoài.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, PGS. TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Cố vấn giám sát Đoàn Đánh giá ngoài chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng vào tốc độ phát triển mạnh mẽ của Trường Đại học Văn Lang, với nhiều thành tựu rõ rệt và đột phá. Chuyến làm việc của Đoàn Đánh giá ngoài đầu năm 2022 mang ý nghĩa quan trọng khai mở năm mới của hành trình văn hoá chất lượng mà Trường Đại học Văn Lang đang kiên định tiếp bước và nâng tầm quốc tế”. 

vlu kiem dinh bPGS. TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Cố vấn giám sát Đoàn Đánh giá ngoài, phát biểu khai mạc chương trình khảo sát chính thức

Trong thời gian làm việc chính thức tại Trường Đại học Văn Lang, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học; phỏng vấn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành; phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các ngành; phỏng vấn học viên, sinh viên các ngành học; tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bậc đại học,…

Trước đó, các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Văn Lang đã hoàn chỉnh Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Bản mô tả chương trình đào tạo; Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Đánh giá kết quả học tập của người học; Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Đội ngũ nhân viên; Người học và hoạt động hỗ trợ người học; Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Nâng cao chất lượng; Kết quả đầu ra.

vlu kiem dinh cPGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Ủy viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang trình bày báo cáo tổng quan phục vụ Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Văn Lang

Theo quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Đánh giá ngoài chương trình đào tạo là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia sẽ là cơ sở để các ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Văn Lang thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời Báo cáo đánh giá chính thức sẽ là căn cứ để Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, đề nghị xem xét công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với 4 ngành đào tạo này.  

Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang sẽ được Đoàn đánh giá ngoài trình bày trong phiên bế mạc ngày 07/01/2022.

Trước đó, ngày 16/12/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá chương trình đào tạo đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Văn Lang theo Trình tự triển khai đánh giá ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

vlu kiem dinh dCác chuyên gia Đoàn Đánh giá ngoài, lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang và lãnh đạo các Khoa Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Kiến trúc và Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Văn Lang chụp ảnh lưu niệm trong buổi khai mạc.

Năm 2021 cũng là năm đánh dấu nhiều mốc kiểm định chất lượng quan trọng của Trường Đại học Văn Lang:

 • Tháng 6/2021, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục đạt Chứng nhận Kiểm định chất lượng quốc gia cho 3 ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kỹ thuật Xây dựng và Tài chính - Ngân hàng.
 • Tháng 10/2021: Trường Đại học Văn Lang chính thức được tổ chức QS của Anh Quốc trao Chứng nhận QS Stars 4 sao. Đây cũng là xếp loại QS cao nhất của các trường đại học Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Văn Lang là đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 4 sao ngay trong lần đầu tiên đăng ký kiểm định.

Xem thêm:

Tin: Vân Trần
Hình ảnh: Thịnh Trần

 


Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag