TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Ngành đào tạo

STT

NGÀNH

BẰNG CẤP

THỜI GIAN
ĐÀO TẠO
 CĐR + CTĐT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Bậc sau đại học, hệ chính quy tập trung
1 Khoa học môi trường Tiến sĩ 3 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
2 Kỹ thuật Môi trường Thạc sĩ 2 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
3 Quản trị Kinh doanh Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
4 Tài chính ngân hàng Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
5 Kiến trúc Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
6 Kinh doanh Thương mại Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
7 Công nghệ Sinh học Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Thạc sĩ 2 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
9 Luật kinh tế Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
10 Mỹ thuật ứng dụng Thạc sĩ  2 năm  CĐR + CTĐT
Đề cương chi tiết
11 Kế toán Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
12 Quản trị Khách sạn Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
13 Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ Hành Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
14 Ngôn ngữ Anh Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
Bậc đại học, hệ chính quy tập trung
1 Thiết kế Công nghiệp Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
2 Thiết kế Đồ họa Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
3 Thiết kế Nội thất Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
4 Thiết kế Thời trang Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
5 Ngôn ngữ Anh Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
6 Quản trị Kinh doanh Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
7 Kinh doanh Thương mại Cử nhân 3.5 năm  CĐR + CTĐT  Đề cương chi tiết
8 Kế toán Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
9 Tài chính Ngân hàng Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT  Đề cương chi tiết
10 Kỹ thuật Phần mềm Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
11 Công nghệ Thông tin Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
12 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
13 Quản trị Khách sạn Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
14 Quan hệ Công chúng Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
15 Văn học (ứng dụng)   Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
16 Kỹ thuật Nhiệt Kỹ sư 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
17

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (133 TC)

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
18

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (124 TC)

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

3.5 năm

4 năm

 CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
19 Kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4.5 năm  CĐR + CTĐT  Đề cương chi tiết
20 Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
– Chuyên ngành 1: Kỹ thuật Công trình Hạ tầng
– Chuyên ngành 2: Công trình Giao thông Công chính
Kỹ sư 4 năm  CĐR CTĐT Đề cương chi tiết
21 Quản lý xây dựng
Kỹ sư 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
22 Kiến trúc Kiến trúc sư 5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
23 Luật Kinh tế Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
24 Luật Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
25 Piano Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
26 Thanh nhạc Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
27 Đông phương học Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
28 Điều dưỡng Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
29 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
30 Dược học Dược sĩ 5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
31 Tâm lý học Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
32 Marketing Cử nhân 3.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
33

Công nghệ Sinh học Y dược (126 TC)

Công nghệ Sinh học Y dược (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

3.5 năm

4 năm

 CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
34

Công nghệ Sinh học (150 TC)

Kỹ sư

4 năm

 CĐR + CTĐT  Đề cương chi tiết
35 Quản trị Môi trường Doanh nghiệp Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
36 Nông nghiệp Công nghệ cao Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
37 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử  Kỹ sư 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
38 Công tác Xã hội Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
39 Khoa học Dữ liệu Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
40 Kỹ thuật Cơ - Điện tử Kỹ sư 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
41 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Cử nhân 3.5 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
42 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
43 Bất động sản Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
44 Ngôn ngữ Trung Quốc Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
45 Răng - Hàm - Mặt Bác sĩ 6 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
46 Công nghệ Thực phẩm Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
47 Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
48 Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
49 Thiết kế xanh Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
50 Việt Nam học Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
51 Thiết kế Mỹ thuật số Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
52 Ngôn ngữ Hàn Quốc Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
53 Công nghệ Thẩm mỹ Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
54 Ngành Truyền thông đa phương tiện Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
55 Ngành Thương mại điện tử Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
56 Ngành Kinh doanh Quốc tế Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
57 Ngành Kinh tế Quốc tế Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
58 Bảo hộ Lao động Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
59 Quản lý Công nghiệp Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
60 Hệ thống thông tin Quản lý Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
61 Du lịch Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
62 Công nghệ điện ảnh truyền hình Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
63 Công nghệ truyền thông Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
64 Hệ thống thông tin Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
65 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Cử nhân 4 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết
66 Y khoa Bác sĩ 6 năm  CĐR + CTĐT Đề cương chi tiết

 


Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag