TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Ngành đào tạo

STT

NGÀNH

BẰNG CẤP

THỜI GIAN
ĐÀO TẠO
CĐR CTĐT ĐCCT BẢN
MT
CTĐT
Bậc sau đại học, hệ chính quy tập trung
1 Khoa học môi trường Tiến sĩ 3 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
2 Kỹ thuật Môi trường Thạc sĩ 2 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
3 Quản trị Kinh doanh Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
4 Tài chính ngân hàng Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
5 Kiến trúc Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
6 Kinh doanh Thương mại Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
7 Công nghệ Sinh học Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Thạc sĩ 2 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
9 Luật kinh tế Thạc sĩ 1.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
10 Mỹ thuật ứng dụng Thạc sĩ  2 năm CĐR  CTĐT  ĐCCT Bản
MT
CTĐT 
11 Kế toán Thạc sĩ 1.5 năm CĐR CTĐT ĐCCT Bản
MT
CTĐT 
12 Quản trị Khách sạn Thạc sĩ 1.5 năm CĐR CTĐT ĐCCT Bản
MT
CTĐT 
13 Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ Hành Thạc sĩ 1.5 năm CĐR CTĐT ĐCCT Bản
MT
CTĐT
14 Ngôn ngữ Anh Thạc sĩ 1.5 năm CĐR CTĐT ĐCCT Bản
MT
CTĐT
Bậc đại học, hệ chính quy tập trung
1 Thiết kế Công nghiệp Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
2 Thiết kế Đồ họa Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
3 Thiết kế Nội thất Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
4 Thiết kế Thời trang Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
5 Ngôn ngữ Anh Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
6 Quản trị Kinh doanh Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
7 Kinh doanh Thương mại Cử nhân 3.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
8 Kế toán Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
9 Tài chính Ngân hàng Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
10 Kỹ thuật Phần mềm Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
11 Công nghệ Thông tin Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
12 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
13 Quản trị Khách sạn Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
14 Quan hệ Công chúng Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
15 Văn học (ứng dụng)   Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
16 Kỹ thuật Nhiệt Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
17

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (133 TC)

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
18

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (124 TC)

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

3.5 năm

4 năm

 CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
19 Kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
20 Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
– Chuyên ngành 1: Kỹ thuật Công trình Hạ tầng
– Chuyên ngành 2: Công trình Giao thông Công chính
Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
21 Quản lý xây dựng
Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
22 Kiến trúc Kiến trúc sư 5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
23 Luật Kinh tế Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
24 Luật Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
25 Piano Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
26 Thanh nhạc Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
27 Đông phương học Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
28 Điều dưỡng Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
29 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
30 Dược học Dược sĩ 5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
31 Tâm lý học Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
32 Marketing Cử nhân 3.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
33

Công nghệ Sinh học Y dược (126 TC)

Công nghệ Sinh học Y dược (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

3.5 năm

4 năm

 CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
34

Công nghệ Sinh học (150 TC)

Kỹ sư

4 năm

 CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
35 Quản trị Môi trường Doanh nghiệp Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
36 Nông nghiệp Công nghệ cao Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
37 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử  Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
38 Công tác Xã hội Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
39 Khoa học Dữ liệu Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
40 Kỹ thuật Cơ - Điện tử Kỹ sư 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
41 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Cử nhân 3.5 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
42 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
43 Bất động sản Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
44 Ngôn ngữ Trung Quốc Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
45 Răng - Hàm - Mặt Bác sĩ 6 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
46 Công nghệ Thực phẩm Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
47 Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
48 Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
49 Thiết kế xanh Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
50 Việt Nam học Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
51 Thiết kế Mỹ thuật số Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
52 Ngôn ngữ Hàn Quốc Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
53 Công nghệ Thẩm mỹ Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
54 Ngành Truyền thông đa phương tiện Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
55 Ngành Thương mại điện tử Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
56 Ngành Kinh doanh Quốc tế Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT  ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
57 Ngành Kinh tế Quốc tế Cử nhân 4 năm  CĐR  CTĐT ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
58 Bảo hộ Lao động Cử nhân 4 năm CĐR CTĐT ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
59 Quản lý Công nghiệp Cử nhân 4 năm CĐR CTĐT ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
60 Hệ thống thông tin Quản lý Cử nhân 4 năm CĐR CTĐT ĐCCT  Bản
MT
CTĐT
61 Du lịch Cử nhân 4 năm CĐR CTĐT ĐCCT  Bản
MT
CTĐT

Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag