TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Khoa - Viện đào tạo

Khoa NGOẠI NGỮ

 • Trưởng Khoa: TS. Phan Thế Hưng
 • Văn phòng khoa: Phòng 7.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099249 - Ext: 4095 (CTSV, Giáo vụ), 4091 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/

.....................................

Khoa LUẬT

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Bùi Anh Thủy
 • Văn phòng khoa: Phòng 6.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 245 - Ext: 4060 (Thư ký Khoa, CTSV), 4061 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://luat.vanlanguni.edu.vn/   

.....................................

Khoa KIẾN TRÚC

 • Trưởng Khoa: TS. KTS. Đỗ Phú Hưng
 • Văn phòng khoa: Phòng 3.10, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 71099243
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://kientruc.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa XÂY DỰNG

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Khắc Cường
 • Văn phòng khoa: Phòng P. 5.10, Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 028. 71099255 - EXT: 4140
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.03, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099246 - EXT: 4070
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa Y

 • Trưởng Khoa: TS. BS Nguyễn Hùng Vĩ
 • Văn phòng khoa: Phòng C.106, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa Y HỌC CỔ TRUYỀN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ
 • Văn phòng khoa: Phòng C.206, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DƯỢC

 • Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Hồng Hương
 • Văn phòng khoa: Phòng C.406, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028. 71099256
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa ĐIỀU DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT Y HỌC

 • Phó trưởng Khoa: ThS. Lý Thị Phương Hoa
 • Văn phòng khoa: Phòng C.306, Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 • Điện thoại: 028 71099256
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa RĂNG HÀM MẶT

 • Trưởng Khoa: TS. BS. Trần Ngọc Quảng Phi
 • Văn phòng khoa: Phòng 6.07, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 71099294
 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng Khoa: TS. Hoàng Lê Minh
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.07, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099240 - EXT: 4010 (CTSV), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://cntt.vanlanguni.edu.vn

.....................................

 Khoa KỸ THUẬT

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Hùng Tiến
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.13, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099244 - EXT: 4050 (CTSV), 4051 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa MỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ

 • Trưởng Khoa: ThS. HS. Phan Quân Dũng
 • Văn phòng khoa: Phòng 3.03, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099248 - EXT: 4080 (CTSV), 4081 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://mythuat.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - TRUYỀN THÔNG

 • Trưởng Khoa: TS. Võ Văn Tuấn
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.08, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099250 - Ext: 4103 (CTSV, Giáo vụ), 4105 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Ngọc Doanh
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.06, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.71099272 - Ext: 4190 (CTSV, Văn phòng), 4191 (Trưởng Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Đặng Ngọc Lệ
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.05, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9253 - EXT: 4130 (CTSV), 4131 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

 Khoa KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 • Trưởng Khoa: TS. Mai Bình Dương
 • Văn phòng: Phòng 5.15, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9251 - Ext: 4110 (CTSV, Giáo vụ), 4111 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn  

.....................................

 Khoa TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
 • Văn phòng: Phòng 5.10, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109 9262 - Ext: 4180 
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa DU LỊCH

 • Trưởng Khoa: TS. Lê Minh Thành
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.09, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 241 - Ext: 4020 (CTSV, Giáo vụ), 4021 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: http://khoadulich.vanlanguni.edu.vn

.....................................

Khoa THƯƠNG MẠI

 • Trưởng Khoa: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.28, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 261 - Ext: 4170 (CTSV, Giáo vụ), 4171 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.24, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 252 - Ext: 4120 (CTSV, Giáo vụ), 4123 (Ban lãnh đạo Khoa)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

.....................................

Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN

 • Trưởng Khoa: TS. Hồ Tấn Phong
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.11 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 242 - Ext: 4030, 4031
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..................................... 

Khoa CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Hữu Sơn
 • Văn phòng khoa: Phòng 5.14 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099 258 - EXT: 4160
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

Khoa NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. NGƯT Phan Bích Hà
 • Văn phòng khoa: Phòng 2.23, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 028 71099287 (4220)

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 • Viện trưởng: TS. Trần Anh Minh
 • Văn phòng:  Phòng 2.01, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028. 71099225 - ext: 3330
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn

.....................................

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Phan Phước Hiền
 • Văn phòng:  Phòng 2.07, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 028 7109 9237

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 • Giám đốc: TS. Ngô Quang Trung
 • Văn phòng: Phòng 2.29, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0931 645 130 hoặc 0931 757 104

.....................................

VIỆN NGÔN NGỮ VĂN LANG

 • Viện trưởng: PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu
 • Văn phòng: Phòng 1.01, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

VIỆN ĐÀO TẠO VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

 • Viện trưởng: Nhà báo Dương Trọng Dật
 • Văn phòng:  Phòng 2.03, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028 7109 9136 (2360-2361)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.....................................

VIỆN DI SẢN VĂN LANG

 • Viện trưởng: TS. Nguyễn Đắc Tâm
 • Văn phòng: Phòng 2.19, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 028.7109.9140 (3600)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.....................................

VIỆN NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

 • Viện trưởng: TS. Ngô Minh Hùng
 • Văn phòng: Phòng 2.21, Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 71098229 - ext.3342
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: https://inches.vlu.edu.vn/

.....................................

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

 • Quyền Giám đốc: TS. Trần Phương Tùng
 • Văn phòng: Phòng 5.11, Tòa nhà L-V, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Điện thoại: 0918490583

 

 


HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag