TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Bảo hiểm

Nhà trường mua Bảo hiểm Tai nạn cho toàn bộ sinh viên. Bảo hiểm Tai nạn là bảo hiểm thương tật thân thể do mọi rủi ro tác động từ bên ngoài, gây thương tích hoặc tử vong. Trung bình hàng năm, trường ĐHDL Văn Lang nhận được 25 – 30 hồ sơ yêu cầu bồi thường đối với các diện được hưởng Bảo hiểm Tai nạn.

Bảo hiểm Y tế do sinh viên tự chi trả. Bảo hiểm Y tế là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh ngoại trú, nằm viện điều trị và phẫu thuật, trợ cấp tử vong. Từ năm học 2009 – 2010, việc mua bảo hiểm yê tế chuyển từ tự nguyện sang bắt buộc, theo chủ trương của Bảo hiểm Xã hội Tp. Hồ Chí Minh.

Theo thống kê, số lượng sinh viên tham gia bảo hiểm y tế của trường ĐHDL Văn Lang hàng năm đạt trên 74% tổng số sinh viên của trường. 

Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm Y tế do sinh viên tự chi trả. Bảo hiểm Y tế là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh ngoại trú, nằm viện điều trị và phẫu thuật, trợ cấp tử vong. Từ năm học 2009 – 2010, việc mua bảo hiểm yê tế chuyển từ tự nguyện sang bắt buộc, theo chủ trương của Bảo hiểm Xã hội Tp. Hồ Chí Minh.

Theo thống kê, số lượng sinh viên tham gia bảo hiểm y tế của trường ĐHDL Văn Lang hàng năm đạt trên 74% tổng số sinh viên của trường.  

Bảo hiểm Tai nạn

Nhà trường mua Bảo hiểm Tai nạn cho toàn bộ sinh viên. Bảo hiểm Tai nạn là bảo hiểm thương tật thân thể do mọi rủi ro tác động từ bên ngoài, gây thương tích hoặc tử vong. Trung bình hàng năm, trường ĐHDL Văn Lang nhận được 25 – 30 hồ sơ yêu cầu bồi thường đối với các diện được hưởng Bảo hiểm Tai nạn. 


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag