TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Văn bản - Quy định

Luật Giáo dục đại học (Luật số 08/2012/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013): download

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy) download

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: download

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện: download

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương tình đào tạo đại học hệ chính quy: download

Quyết định số 403/QĐ-ĐHVL ngày 19/9/2016 của Trường Đại học Văn Lang về việc Ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy: download

Thông báo số 536/TB-ĐHVL ngày 22/12/2016 của Trường Đại học Văn Lang về việc Thực hiện nội quy tác phong và trang phục sinh viên: download

Quyết định số 409/2017/QĐ-ĐHVL ngày 31/08/2017 của Trường Đại học Văn Lang về việc Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn Lang: download

Quyết định số 449/2019/QĐ-ĐHVL ngày 24/06/2019 của Trường Đại học Văn Lang về việc Ban hành Quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn Lang: download

Quyết định số 1171/2021/QĐ-ĐHVL-ĐT ngày 20/08/2021 của Trường Đại học Văn Lang về việc Ban hành Quy định giảng dạy tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đào tạo tiêu chuẩn: download

Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: download

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học: download

Quyết định số 1423/2022/QĐ-ĐHVL-ĐT ngày 22/09/2022 của Trường Đại học Văn Lang về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Văn Lang: download

Quyết định số 1455/2022/QĐ-ĐHVL-ĐT ngày 29/09/2022 của Trường Đại học Văn Lang về việc Ban hành Quy định đào tạo Anh văn tổng quát trình độ đại học hệ chính quy chương trình đào tạo tiêu chuẩn: download

Kế hoạch số 969/2022/KH-ĐHVL-ĐT ngày 23/06/2022 của Trường Đại học Văn Lang về Khung tổ chức đào tạo năm học 2022 - 2023: download


HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag