TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Trường Đại học Văn Lang thông báo chính sách hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021–2022

(VLU, 06/9/2021) - Theo thông báo số 1075/TB-ĐHVL của Trường Đại học Văn Lang ban hành ngày 06/9/2021, nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Nhà trường công bố chính sách hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

vlu tb ho tro sv hk1 nh2021 2022 a

Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Văn Lang dự kiến Gói tài chính 50 tỷ đồng dành cho sinh viên, đáp ứng các mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên khó khăn vì dịch bệnh Covid-19; Hỗ trợ sinh viên khó khăn diện chính sách; Khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Trong đó, các đối tượng sinh viên khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 cũng như sinh viên khó khăn diện chính sách sẽ nhận được hỗ trợ ngay trong tháng 9/2021. Thông báo số số 1075/TB-ĐHVL của Trường Đại học Văn Lang ban hành ngày 06/9/2021 nhằm hướng dẫn chi tiết về hạng mục hỗ trợ này, giúp sinh viên hoàn thành đăng ký hồ sơ xét duyệt hỗ trợ theo quy định và lộ trình.

_______________________________

GÓI HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN HỌC KỲ 1 NH 2021-2022

1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên Khóa 23 (khoa Xây dựng, khoa Kiến trúc và khoa Kỹ thuật), Khóa 24, Khóa 25, Khóa 26 đang học tập tại Trường Đại học Văn Lang và có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

2. Các đối tượng được hỗ trợ

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà trường hy vọng nhận được sự đồng hành và chia sẻ trong cộng đồng sinh viên Văn Lang với những trường hợp đang gặp nhiều khó khăn hơn. Nhà trường sẽ xét duyệt và công bố mức hỗ trợ từ 10% đến 50% học phí HK211 đối với sinh viên hoàn cảnh khó khăn và có nguyện vọng được Nhà trường hỗ trợ.

Nhóm 1: Sinh viên và gia đình bị thiệt hại nặng về người hoặc kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

   STT

                    Chính sách hỗ trợ học phí

     MCS

                      Hồ sơ minh chứng

     1

 Sinh viên đang là F0 có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

     CV01

 Giấy xác nhận F0 hoặc các hồ sơ khác tương đương.

     2

 Sinh viên có cha/mẹ/anh/chị/em ruột mất vì Covid-19 và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

     CV02

 Giấy chứng tử của người thân F0 hoặc các hồ sơ khác tương đương.

    3

Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19:

- Cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sinh viên (đối với sinh viên mồ côi cha mẹ) bị mất việc làm;

- Cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sinh viên (đối với sinh viên mồ côi cha mẹ) mất thu nhập từ hoạt động buôn bán, kinh doanh;

- Cha mẹ đang thực hiện cách ly tập trung;

- Gia đình di dời chỗ ở/thiếu thốn điều kiện sinh hoạt;

     CV03

- Cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi sinh viên (đối với sinh viên mồ côi cha mẹ) bị mất việc làm: Quyết định sa thải/ nghỉ việc hoặc xác nhận của địa phương về việc mất việc làm của cha/ mẹ.

- Cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi sinh viên (đối với sinh viên mồ côi cha mẹ) mất thu nhập từ hoạt động buôn bán, kinh doanh: Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc các hồ sơ tương đương do cơ quan có chức năng cấp.

- Cha mẹ đang thực hiện cách ly tập trung: quyết định thực hiện cách ly hoặc các hồ sơ tương đương do cơ quan có chức năng cấp.

- Gia đình di dời chỗ ở/thiếu thốn điều kiện sinh hoạt: quyết định/thông báo di dời hoặc giấy xác nhận của địa phương về việc di dời.

* Sinh viên chưa có hồ sơ minh chứng xác nhận do đang thực hiện giãn cách xã hội, vui lòng viết bản cam kết có xác nhận của phụ huynh và upload file scan vào mục “Minh chứng hồ sơ sinh viên” trong link đăng ký.

Nhóm 2: Gia đình sinh viên đồng hành cùng Văn Lang

  STT

Chính sách hỗ trợ học phí

  MCS

                 Hồ sơ minh chứng

    1

 Sinh viên có anh/ chị/ em học tại Trường

  UD01

 Giấy khai sinh cả 2 sinh viên

    2

 Sinh viên có cha hoặc mẹ làm việc tại Trường

  UD03

 Hợp đồng lao động của cha/ mẹ làm việc tại trường

    3

 Sinh viên có cha hoặc mẹ tốt nghiệp tại Trường

  UD04

 Bằng tốt nghiệp của cha/ mẹ


Nhóm 3: Gia đình sinh viên có công xây dựng và đóng góp cho đất nước

  STT

                Chính sách hỗ trợ học phí

   MCS

 Hồ sơ minh chứng

   1

 Sinh viên có cha hoặc mẹ bệnh binh

   BB01

 Giấy xác nhận/ thẻ bệnh binh

   2

 Sinh viên có cha hoặc mẹ liệt sỹ

   LS01

 Giấy xác nhận của cơ quan chức năng

   3

 Sinh viên có cha hoặc mẹ thương binh

   TB01

 Giấy xác nhận/ thẻ thương binh

   4 

Sinh viên gia đình có công Cách mạng

XH12

 Giấy xác nhận của cơ quan chức năng


Nhóm 4: Sinh viên thuộc diện các diện chính sách miễn giảm học phí được Nhà nước xác nhận

  STT

              Chính sách hỗ trợ học phí

   MCS

                Hồ sơ minh chứng

   1

 Sinh viên có gia đình khó khăn kinh tế hoặc hộ cận nghèo

   XH02

 Giấy chứng nhận/ Sổ hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận khó khăn của địa phương

   2

 Sinh viên mồ côi cha mẹ

   XH04

 Giấy chứng tử hoặc Giấy xác nhận của địa phương

   3

 Sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo

   XH06

 Giấy chứng nhận/ Sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận khó khăn của địa phương

   4

 Sinh viên là dân tộc thiểu số

   XH07

 Giấy xác nhận khó khăn của địa phương (nêu rõ dân tộc trong giấy xác nhận)

   5

 Sinh viên bệnh tật, khuyết tật khó khăn kinh tế

   XH08

 Hồ sơ chuẩn đoán của bệnh viên hoặc giấy tờ khác tương đương

   6

 Sinh viên có cha hoặc mẹ cán bộ, công nhân, viên chức tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp nhận trợ cấp theo quy định

   XH10

 Quyết định trợ cấp hoặc Giấy xác nhận của địa phương

Lưu ý: Sinh viên thuộc nhóm 2, 3, 4 đã được hỗ trợ học phí trong trong năm học 2020 – 2021, không cần bổ sung lại hồ sơ minh chứng cho các diện này.

3. Điều kiện áp dụng

Điều kiện bắt buộc

 • Sinh viên đã hoàn thành học phí học kỳ 3, năm học 2020 – 2021 hoặc có gia hạn học phí đã được chấp thuận
 • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy tính đến học kỳ gần nhất (tối thiểu từ học kỳ 1, năm học 2020 – 2021) trong đạt từ 5.0 trở lên
 • Sinh viên có điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đạt từ 60
 • Sinh viên không vi phạm quy chế thi từ mức cảnh cáo trở lên, không vi phạm Nội quy Nhà trường

Điều kiện ưu tiên (sinh viên có hồ sơ minh chứng đính kèm)

 • Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của Nhà trường.
 • Sinh viên là cộng tác viên, T.A của các Khoa/ Viện, Nhà trường;
 • Sinh viên là thành viên Ban cán sự lớp, Cán bộ Đoàn - Hội;
 • Sinh viên tham gia hoạt động vì cộng đồng, hoạt động chống dịch tại địa phương;
 • Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Tiêu biểu hoặc Sinh viên 5 Tốt từ cấp khoa trở lên;
 • Sinh viên đạt Giải thưởng trong Nghiên cứu Khoa học từ cấp Khoa trở lên;
 • Sinh viên có thành tích, đạt giải về văn hóa, thể thao, nghệ thuật từ cấp Khoa.

4. Hướng dẫn thực hiện

Để nhận chính sách hỗ trợ học phí học kỳ 1, năm học 2021 – 2022, sinh viên nộp hồ sơ tại https://bit.ly/VLUDONGHANHSV đến hết ngày 15/9/2021. Đối với sinh viên không có hồ sơ minh chứng, vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa/ Viện để được hướng dẫn.

Nhà trường sẽ công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ học phí từ 10% đến 50% thông qua Văn phòng Khoa/ Viện kể từ ngày 20/9/2021.

Từ ngày 25/9/2021, sinh viên xem mức hỗ trợ thông qua số tiền giảm trực tiếp vào học phí HK211 tại trang online.vlu.edu.vn. Sinh viên hoàn thành phần học phí còn lại theo thông báo đóng học phí HK211.

vlu tb ho tro sv hk1 nh2021 2022 bbb

Trong bối cảnh khó khăn chung của xã hội, vẫn có những trường hợp khó khăn hơn người khác. Trường Đại học Văn Lang cố gắng duy trì sự bình ổn học phí cho tất cả sinh viên, nhưng những sinh viên thật sự rất khó khăn vẫn cần sự chia sẻ nhiều hơn để tiếp tục học tập. Do đó, Gói hỗ trợ tài chính cho sinh viên khó khăn vì Covid-19 của Trường Đại học Văn Lang có ý nghĩa tiếp sức cho những trường hợp này.

Trường Đại học Văn Lang không giới hạn số lượng sinh viên nộp hồ sơ, miễn là các bạn thuộc các nhóm đối tượng khó khăn đã quy định. Số lượng sinh viên được hỗ trợ phụ thuộc vào hồ sơ đăng ký của sinh viên và hoạt động xét duyệt thực tế trên từng hoàn cảnh.

Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên


Tin mới

HE THONG LOGO CUA TRUONG 02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Tuyển sinh: 028.7105 9999 | Đào tạo: 028.7109 9221

Hỗ trợ SV (Call Center): 028.7106 1111

info@vlu.edu.vn

Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

vn flag  vn flag